لطفا کمی صبر کنید

دعوت دانشجوی اراکی به تیم ملی والیبال

رئیس دانشگاه پیام نور مرکز اراک گفت: دانشجوی این دانشگاه به تیم ملی والیبال جوانان دعوت شد.