لطفا کمی صبر کنید

وزیر بهداشت برنامه زمانبندی اتمام پروژه‌های درمانی را مشخص کند

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: وزیر بهداشت برنامه زمانبندی اتمام پروژه‌های درمانی را مشخص کند.