لطفا کمی صبر کنید

پالایشگاه شازند به بخش خصوصی واگذار نمی شود /افتتاح واحد ارتقای سیستم کنترل واحد‌های بوتادین و پلی بوتادین

استاندار مرکزی گفت: بعید است با استاندارد و شرایط مطلوب فعلی بتوان پالایشگاه شازند را به بخش خصوصی واگذار کرد.