لطفا کمی صبر کنید

درگذشت مدیر امور برق ناحیه دو مشهد بر اثر سوختگی

مدیر امور برق ناحیه دو مشهد که چندی پیش در جریان حمله یک مشترک بدهکار دچار سوختگی شده بود، بر اثر شدت جراحت درگذشت.