لطفا کمی صبر کنید

راه آهن ازنا پروژه ملی با ردیف اعتبارات ملی است

ایلنا: مدیر کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت :راه آهن ازنا یک پروژه ملی با ردیف اعتبارات ملی است که احداث آن از سمت استان مرکزی شروع شده و امسال با پیگیری هایی که نماینده منطقه انجام داده است در سال ۹۷ مراسم کلنگ زنی پروژه در اصفهان انجام می شود.