لطفا کمی صبر کنید

ساخت و ساز در بافت فرسوده باید اقتصادی شود/منفعت مسکن مهر برای واسطه ها بود

ایلنا: عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین گفت: اشتباه ما در ساخت و ساز این بود که شهرها را رها کردیم و به حاشیه پناه بردیم و مراکز شهرها فرسوده و ویرانه شد.