لطفا کمی صبر کنید

وزیر کشور با تبدیل روستای زهرای استان اردبیل به شهر موافقت کرد

ایلنا: وزیر کشور در ابلاغیه ای به استاندار اردبیل با تبدیل روستای زهرا مرکز بخش موران شهرستان گرمی استان اردبیل به شهر موافقت کرد.