لطفا کمی صبر کنید

دیدگاه های تبعیض آمیز در حوزه بانوان باید تغییر یابد

زنجان-معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری زنجان گفت: دیدگاه های تبعیض آمیز در حوزه بانوان باید تغییر یابد.