لطفا کمی صبر کنید

ارتقا کیفیت آموزش و پژوهش مستلزم ارتباط موثر صنعت و دانشگاه

به گزارش خبرنگار برنا : دکتر حیدری رئیس مجتمع اموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین به اتفاق جمعی از مدیران از مجتمع صنعتی لوله گستر اسفراین بازدید کردند.