لطفا کمی صبر کنید

توانمندشدن مجریان بومی در بخش صنعت و تولید ضروری است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار ایلام گفت: مجریان بومی در بخش صنعت، تولید و خدمات باید توانمند شوند و دستگاه تخصصی در این زمینه باید تلاش کند.