لطفا کمی صبر کنید

نشست پایان سال سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان

نشست پایان سال شعبه اصفهان سندیکای صنعت برق شعبه اصفهان با حضور نمایندگان استانداری،مجلس،تامین اجتماعی،اتحادیه صنف الکتریک و الکترونیک،انجمن پیمانکاران توزیع،مدیر عامل شرکت برق منطقه ای،مدیران شرکت توزیع استان و شهرستان اصفهان،مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق،مدیر عامل نیروگاه شهید محمد منتظری،مدیر عامل نیروگاه زواره،نمایندگان بانک ها و اتاق بازرگانی،اعضا و اصحاب رسانه برگزار شد.