لطفا کمی صبر کنید

مقدمات صدور تولیدات روستاییان و عشایر خراسان شمالی فراهم می شود

استاندار خراسان شمالی گفت: بهره مندی از استعدادها و ظرفیت های متنوع بالقوه روستایی و عشایری می تواند یکی از کارآمدترین ابزارها در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی باشد لذا مقدمات صادرات محصولات روستاییان و عشایر استان را مورد پیگیری قرار می دهیم.