لطفا کمی صبر کنید

اقدامات عمرانی و توسعه ای با لحاظکردن مسائل زیست محیطی همراه باشد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در مراسم ویژه روز درختکاری در بجنورد تصریح کرد: هر گونه اقدام عمرانی و توسعه ای باید با درنظر داشتن مسائل زیست محیطی و حفاظت منابع طبیعی انجام شود تا ضمن افزایش رفاه برای مردم، در بلندمدت دچار خسارت نشویم.