لطفا کمی صبر کنید

آلودگی رسانه به رفتارهای سیاسی مغرضانه جامعه را به انحراف می کشد

اصفهان - شهردار اصفهان گفت: آلودگی رسانه به رفتارهای سیاسی مغرضانه جامعه را به انحراف می کشد.