لطفا کمی صبر کنید

زبانه‌های آتش در یکی از زاغه‌های مهمات تیپ ۲۹۲ دزفول

سرپرست فرمانداری دزفول از وقوع انفجار در یکی از زاغه‌های مهمات تیپ ۲۹۲ زرهی خبر داد.