لطفا کمی صبر کنید

هیچکس ازآن سوی مرزها برای نظام جمهوری اسلامی ایران دلسوزی نمی‌کند

همدان - وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هیچکس از آن سوی مرزها برای نظام جمهوری اسلامی ایران دلسوزی نمی‌کند.