لطفا کمی صبر کنید

برخورد قاطع با برهم زنندگان امنیت کشور

بهارستان- فرمانده انتظامی در دیدار با خانواده شهدای خیابان پاسداران گفت: با هرکس که به هر عنوان بخواهد امنیت کشور را به خطر بیاندازد، برخورد قاطع می شود.