لطفا کمی صبر کنید

خدامحوری باید در زندگی مردم نهادینه شود

قوچان - امام جمعه قوچان گفت: زمانی انسان می تواند زندگی خوبی داشته باشند که خدا محوری را در زندگی خود نهادینه کند.