لطفا کمی صبر کنید

مسیر را باید برای کارآفرینی نخبگان تسهیل کرد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: برای ایجاد جهش باید از استعدادهای برتر استفاده کرد.