لطفا کمی صبر کنید

روز زن از یک حالت نمادین و صرفا نامگذاری تبدیل به سیره عملی شود

بوشهر - مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر گفت: روز زن از یک حالت نمادین و صرفا نامگذاری تبدیل به سیره عملی شود.