لطفا کمی صبر کنید

در اشتغال روستایی بنای توزیع پول نداریم/ هدف ایجاد اشتغال است

ایلنا: استاندار قزوین گفت: به جای توزیع پول باید به سمت مشاغل اقتصادی و پایدار روستایی برویم.