لطفا کمی صبر کنید

برای ایجاد جهش در کشور باید از استعدادهای برتر استفاده کرد

قم - رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ایجاد جهش باید از استعدادهای برتر استفاده کرد، گفت: مسیر را باید برای کارآفرینی نخبگان تسهیل کرد.