لطفا کمی صبر کنید

بیش از 4 هزار مددجوی حافظ قرآن در سطح کشور وجود دارد

معاون سلامت اصلاح و تربیت سازمان زندان‌های کشور گفت: حدود چهار هزار نفر مددجو حافظ قرآن در زندان‌های سطح کشور حضور دارند.