لطفا کمی صبر کنید

۶ گزینه نهایی شهرداری مشهد انتخاب شدند/ برگزیدگان برنامه می‌دهند

ایلنا: ۶ کاندیدای مرحلۀ دوم فرآیند انتخاب شهردار مشهد انتخاب شدند.