لطفا کمی صبر کنید

۶ نفر از معلولان خراسان جنوبی در شوراهای شهر و روستا فعالیت می‌کنند

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی با بیان اینکه تاکنون دربحث پیشگیری سطح دو یا توانمندسازی اقدامات خوبی انجام شده است گفت: ۶ نفر از معلولان استان در شوراهای شهر و روستا حضور دارند که امیدواریم بتوانند در امر مناسب‌سازی گام‌های خوبی بردارند.