لطفا کمی صبر کنید

برداشت خرمای شوش از 20 روز دیگر آغاز می‌شود

مدیر جهاد کشاورزی شوش با اشاره به این‌که برداشت خرما در شهرستان هنوز آغاز نشده است و فعلاً محصول این شهرستان به صورت خارک سبز است، گفت: برداشت خرما در این شهرستان 20 روز دیگر آغاز می‌شود و تا یکماه ادامه دارد.