لطفا کمی صبر کنید

فرزندان همیشه قربانیان اصلی اختلافات خانوادگی هستند

رییس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب یزد با بیان این که فرزندان همیشه قربانیان اصلی در اختلافات خانوادگی هستند، بر لزوم دقت به عواطف، احساسات و آینده کودکان در دعاوی خانوادگی و جدایی‌های زوجین تاکید کرد.