لطفا کمی صبر کنید

مشهد|"لیبرالیسم مذهبی" به دنبال بی اعتبار کردن تفکیک مقولات دینی و غیردینی است

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: "لیبرالیسم مذهبی" به دنبال بی اعتبار کردن تفکیک مقولات دینی و غیردینی است.