لطفا کمی صبر کنید

منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است

شهرکرد- مدیر آب وخاک و امور فنی و مهندسی جهادکشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: منابع آب زیرزمینی چهارمحال و بختیاری کاهش یافته است.