لطفا کمی صبر کنید

۳۷۱۸ حلقه چاه در کرمان به کنتور هوشمند مجهز شده است

کرمان - استاندار کرمان با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه آب گفت: سه هزار و ۷۱۸ حلقه چاه در استان کرمان به کنتور هوشمند مجهز شده است.