لطفا کمی صبر کنید

دفاع جدی دادستانی از لایحه هوای پاک

معاون دادستان در امور پیشگیری از وقوع جرم خراسان رضوی از تلاش به منظور ایجاد شهر ایمن برای تمام شهروندان خبر داد.