لطفا کمی صبر کنید

بازدید خبرنگاران تبریزی از نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری

تبریز-بازدید تعدادی از خبرنگاران و عکاسان تبریزی از نمایشگاه توانمندی های روستایی و عشایری کشور صورت گرفت.