لطفا کمی صبر کنید

تایید ششمین کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در استان کرمانشاه

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه از تایید ششمین کانون بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شهرستان کرمانشاه خبر داد.