لطفا کمی صبر کنید

کاشت نهال در پارک جنگلی چغاسبز ایلام

ایلام-جمعی از طبیعت دوستان امروز در حرکتی نمادین تعدادی نهال در پارک جنگلی چغاسبز ایلام کاشت کردند.