لطفا کمی صبر کنید

برای انتقال پیام اسلام به دنیا باید رسانه‌های قوی داشته باشیم

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر حداکثر استفاده از رسانه‌ها برای ترویج دین، گفت: باید رسانه‌های قوی در اختیار داشته باشیم تا بتوانیم پیام اسلام را به دنیا برسانیم.