لطفا کمی صبر کنید

تشریح برنامه های نوروزی سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت

علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت ، برنامه های فرهنگی،هنری ایام نوروز را تشریح کرد.