لطفا کمی صبر کنید

باد‌ تمرین تیم تراکتورسازی را به سالن برد

ورزش شدید باد تمرین امروز تیم تراکتورسازی را به فضای سرپوشیده کشاند.