لطفا کمی صبر کنید

بوشهر دروازه تجارت و تمدن فرهنگی در ادوار مختلف تاریخی بوده است

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: بوشهر دروازه تجارت و تمدن فرهنگی در ادوار مختلف تاریخی بوده است.