لطفا کمی صبر کنید

توسعه یافتگی مهم ترین و راهبردی ترین هدف کشور است

رشت-رئیس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: امروزه توسعه یافتگی مهم ترین و راهبردی ترین هدف کشور محسوب می شود.