لطفا کمی صبر کنید

صرفه‌جویی میلیاردی با مهندسی ارزش/ کلیدی برای پروژه‌های نیمه‌تمام

خرم‌آباد- بار پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام روی دوش لرستان سنگینی می‌کند و تحقق برنامه توسعه لرستان درگرو تکمیل این طرح‌ها است، مهندسی ارزش می‌تواند کلیدی برای این قفل چندین ساله باشد.