لطفا کمی صبر کنید

از بانوان کارمند اداره کل ورزش و جوانان تجلیل شد

بانوان کارمند اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل مورد تجلیل قرار گرفتند.