لطفا کمی صبر کنید

مجموعه نمایشگاهی شهر ایلام سال آینده به بهره برداری می رسد

ایلام-معاون امور هماهنگی اقتصادی استانداری ایلام گفت: مجموعه نمایشگاهی شهر ایلام سال آینده به بهره برداری می رسد.