لطفا کمی صبر کنید

انتصاب مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل

مهندس اکبر بهنام جو، استاندار اردبیل در حکمی، فرهاد عبدالعلی پور را به سمت مدیرکل مدیریت بحران استانداری منصوب کرد