لطفا کمی صبر کنید

نمایشگاه استانی «هنرمن»، جلوه گاه توانایی هنرآموزان هرمزگان

آثارهنرآموزان هنرستان های استان هرمزگان برای دومین سال درقالب نمایشگاهی باعنوان (هنرمن) درگالری نقطه خط به نمایش گذاشته شد.