لطفا کمی صبر کنید

نوروز به شکارگاه بهرام چوبین بروید

تنگه بهرام چوبینه به عنوان شکارگاه ییلاقی بهرام چوبیندر ایام نوروز پذیرای گردشگران است.