لطفا کمی صبر کنید

سهم 13 درصدی صنعت نساجی از اشتغال‌

نایب رئیس انجمن صنایع نساجی ایران گفت: 13 درصد از اشتغال ایران مربوط به صنعت نساجی است.