لطفا کمی صبر کنید

حفاظت از منابع طبیعی نیازمند عزم ملی است

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان گفت: درختان نقش بسزایی در حفظ تعادل طبیعت و حفاظت از خاک دارند و حفاظت از آنها نیازمند عزم همگانی و ملی است.