لطفا کمی صبر کنید

سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایرکشوربرگزارشد

علیرضا احدی دبیر فدراسیون ورزشهای روستای و با زیهای بومی محلی گفت: سومین نمایشگاه توانمندیهای روستاییان و عشایرکشوربرگزارشد