لطفا کمی صبر کنید

23 بنای تاریخی استان سمنان در فهرست واگذاری به بخش خصوصی

نماینده و ناظر صندوق احیاء در استان سمنان گفت: این استان با 23 بنای تاریخی در فهرست واگذاری به بخش خصوصی، بیشترین تعداد بنای قابل واگذاری و بهره‌برداری توسط بخش خصوصی در کشور را به خود اختصاص داده است.