لطفا کمی صبر کنید

پرداخت 2.3 میلیارد ریال از مطالبات بیمارستان فاطمه زهرا(س) ساوه

مدیر کل بیمه سلامت استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه بیمارستان تخصصی فاطمه زهرا(س) ساوه یکی از موسسات طرف قرارداد سازمان بیمه سلامت است، پرداخت بخش بزرگی از مطالبات این موسسه را در اولویت قرار داد که ظرف هفته گذشته رقمی معادل دو میلیارد و 300 میلیون ریال است، توسط بیمه سلامت استان پرداخت شد.